Klanten / Martin ’s Hotels
Type / Hotel

fase 1 : verbouwing van de voormalige woning van Guy Morillon en het naastliggend Augustinessenklooster tot een 4-sterren charmehotel. Opgericht in 2003. Gelegen in de Predikerenstraat te Leuven.

fase 2 : uitbreiding met 60 kamers, een representatieve receptie en seminarieruimtes. Opgericht in 2012.
De nieuwe gebouwen geven de O.L.V.-straat een nieuw gezicht en vormen een knooppunt van doorsteken van de binnenstad naar het project ‘Hertogendal’ en het naastliggend cultureel centrum. Onze grootste uitdaging van dit project was enerzijds de integratie van het geheel binnen een ruimer stadsgedeelte van Leuven en anderzijds de uitwerking van het complex programma van de uitbreiding van het bestaande hotel. Er werden twee doorgangen gerealiseerd voor wandel- en fietsverkeer. De doorgang van de O.L. Vrouwekerk naar het cultureel centrum en de aanzet tot de realisatie van de ‘oost-west’ verbinding tussen de stadskern en de toekomstige site ‘Hertogendal’. De ritmiek en geleding van de beschermde gevel van het herenhuis, gelegen in de scharnier van de O.L. Vrouwestraat, gaf de aanzet voor de nieuwe gevels. Een blikvanger in de straat werd de inkompartij. Deze werd verplaatst naar de O.L.Vrouwestraat teneinde het verkeersvrije karakter van de Predikherenstraat te respecteren. Vanuit de inkom krijgen de bezoekers een mooi overzicht op de oude kloostertuin en de 16° eeuwse herenwoning “Guy Morillon”. Na deze uitbreiding telt het hotel 100 kamers, een volledig autonoom seminarie complex en een 40-tal ondergrondse parkeerplaatsen.